Vihreillä on Hämeenlinnassa keskisuuri valtuustoryhmä, joka koostuu kuudesta varsinaisesta valtuutetusta ja kuudesta varavaltuutetusta. kuntavaaleissa keväällä 2017 vihreät tuplasi valtuustopaikkansa hämeenlinnassa kolmesta kuuteen.
Kaupunginvaltuusto on Hämeenlinnan korkein päättävä elin. Valtuusto koostuu 51 valtuutetusta, jotka kaupunkilaiset valitsevat kuntavaaleissa.

 

Valtuustoryhmän tehtävä on vihreän politiikan toimeenpano Hämeenlinnassa. Valtuustoryhmän kautta vihreät periaatteet muuttuvat käytännön toimenpiteiksi.

Vihreät valtuutetut (6)

RYHMÄNJOHTAJA: VEERA JUSSILA

 

Koulutus: Artenomi (AMK), Myynnin ammattitutkinto
Ammatti: Bloggaaja

 

Kahden lapsen äitinä minulle on tärkeää panostaa laadukkaaseen kasvatukseen ja opiskelumahdollisuuksiin, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, tasa-arvoiseen kuntalaisten kohteluun ja joukkoliikenteeseen. Tehdään yhdessä kestävä, tasa-arvoinen ja turvallinen Hämeenlinna!

 

veera.jussila(at)hmlkaupunki.fi

 

Facebook Twitter  Instagram  Blogi  YouTube  

 


 

 

Mirka Soinikoski

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Ammatti: Kansanedustaja, anestesialääkäri

 

Päätösten tekoon pitää saada ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Minulle tärkeät teemat: resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeuksien sopimus. Yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia ajoissa, moniammatillinen apu on saatava yhdeltä luukulta.

mirka.soinikoski(at)eduskunta.fi

Facebook Twitter  Kotisivut


 

Kirsi Ojansuu-Kaunisto

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, teologian ylioppilas
Ammatti: Luokanopettaja

 

Olen elämää paljon kokenut: äiti, isoäiti, luokanopettaja, emäntä, ex-kansanedustaja ja nyt pappisopintojen loppuvaiheessa. Kaupunginvaltuutettu vuodesta 1993. Haluan edelleen toimia koulutuksen, kulttuurin ja ympäristökysymysten puolesta. Moni on sanonut, että olen rohkea, vaikuttava nainen. Oikeudenmukaisuus on ohjenuorani.

kirsi.ojansuu63(at)gmail.com

Facebook

 

Airi Raitaranta

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri
Ammatti: Ohjaus- ja kehittämistyön asiantuntija

 

Olen kiinnostunut arjesta ja hyvinvoinnista. Arvostan Hämeenlinnan vahvuuksia ja tahdon kehittää niitä. Lupaan kysyä ja ottaa selvää. Elinvoiman kehittämisen lähtökohdaksi asetan ihmisen ja ympäristön. Työtäni olen tehnyt kirkon ja kunnan tehtävissä. Luottamus ja kunnioitus ovat arvojeni ykkösiä.

 airi.raitaranta(at)hmlkaupunki.fi

Facebook Twitter  Instagram  


 

Andrei Sergejeff

Koulutus: Filosofian maisteri

Ammatti: Tietokirjailija, asiantuntija

Politiikassa arvot määräävät päämäärät, mutta niihin pääsemiseksi kannattaa käyttää järkeä ja tutkittua tietoa. Olen myös oppinut, että siltoja kannattaa mieluummin rakentaa kuin polttaa. Olen intohimoinen kaupunkikehittäjä. Minun Hämeenlinnani on avoin, suvaitsevainen, vireä ja kehittyvä kaupunki.

andrei.sergejeff(at)hmlkaupunki.fi

Facebook Twitter  Instagram  

 


 

Päivi Sieppi

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, ammatillinen opettajankoulutus
Ammatti: Ympäristöneuvontapäällikkö

 

Olen perheellinen, kolmen nuoren äiti. Pitkä kokemus kaupunginvaltuutettuna antaa laajan näkökulman kunnan toimintaan. Ympäristön hyvinvointi, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja heikoista huolehtiminen ovat minulle tärkeitä. Pendelöin, pyöräilen ja harrastan hiihtoa.

 

paivi.sieppi(at)iki.fi

Vihreät varavaltuutetut (6)


 

Outi Bottas

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri
Ammatti: Opettaja

1. Varavaltuutettu

Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja toisista välittäminen ovat toimintaani ohjaavia arvoja.Työssäni peruskoulussa, kansanopistossa ja ammattikoulussa olen oivaltanut, että panostus koulutukseen, kulttuuriin ja liikuntaan maksaa itsensä takaisin monella tapaa. Yhdessä meillä on vastuu tulevasta.

outibottas2017(at)gmail.com

 


 

Marianna Roine

Koulutus: Sosionomi (YAMK), diakoni
Ammatti: Kehittämispäällikkö

2. Varavaltuutettu

Olen tehnyt laaja-alaista aluetyötä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa yli 10 vuotta. Siksi haluan olla mukana kehittämässä kaupunkiamme, erityisesti lasten-ja nuorten peruspalveluita sekä vaikeasti työllistyvien tukimuotoja. Uskon yhteistyöhön ja uusiin mahdollisuuksiin.

marianna.roine76(at)gmail.com

Facebook

 


 

Merja Saarinen

Koulutus: Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Ammatti: Tutkija ja projektipäällikkö biotalousalalla

3. Varavaltuutettu

On kaikkien etu, että ekologinen arki sujuu ja luonto on elinvoimaista. Nykyaikainen kunta on resurssitehokas ja hiilineutraali ja edistää elinkeinojensa kestävyyttä. Luonto, kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvoinnin perustaa. Äitinä tiedän myös, että lasten ja nuorten asiat pitää hoitaa ajallaan.

meiju.saarinen(at)pp.inet.fi

Facebook

 

Martti Töttölä

Koulutus: Teatteriohjaaja
Ammatti: Varastomies

4. Varavaltuutettu

Kunnallispoliittisessa murroksessa tarvitaan kokeneita, mutta avoimia päättäjiä. Kunnallispolitiikkaa ei tehdä rahasta eikä oman edun tavoittelusta, vaan rakkaudesta kotikaupunkiin.

Hämeenlinnalainen vuodesta 1957

martti.tottola(at)gmail.com

 


 

 

Esa Kilpi

Koulutus: Diplomi-insinööri
Ammatti: IT-alan ammatinharjoittaja

5. Varavaltuutettu

Kestävä kaupunkisuunnittelu. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen.
Päätöksenteon avoimuus. Tasa-arvo. Kohtuutalous. Paikallistalous.
Energiapolitiikka. Vanhojen metsien, soiden ja vesistöjen suojelu.
Talousmetsien monimuotoisuuden ja virkistysarvojen säilyttäminen.
Lähiruoka.

esa.kilpi(at)pp1.inet.fi

 


 

 

Sinikka ”Sinnu” Kankanen

Koulutus: Kouluohjaaja
Ammatti: Muotoilun opiskelija (HAMK)

6. Varavaltuutettu

Asun perheineni Hauhon Eteläisissä, jonka lähimetsissä vaeltelu on lempipuuhaani. Olen vakaumuksellinen ihmisoikeuksien puolustaja. Ihmisille on elämässä tarjottava vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja tilaa olla oma itsensä. Siksi haluan olla turvaamassa kasvatuksen, koulutuksen ja kestävän hyvinvoinnin.

sinnu96911(at)gmil.com