Henkilöt

Keitä me olemme?


Hämeenlinnan Vihreät ovat joukko hyvin erilaisen taustan omaavia tavallisia ihmisiä, jotka tunnustavat rohkeasti väriä! Kaikkia meitä yhdistävät samat perusarvot:

VASTUU ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella.

VAPAUS kaikille. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin.

VÄLITTÄMINEN muista ihmisistä. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Tutustu meihin!

 

 


facebook_vihreat100029-green-jelly-icon-social-media-logos-twitter-logo-square