Vihreä valtuustoryhmä osallistui koko talousarvioprosessin ajan yhdessä neuvotteluihin muiden ryhmien kanssa. Neuvotteluja käytiin niin lautakunnissa, kuin myös kaupunginhallituksessa ja ryhmäpuheenjohtajien kesken.

Talousarviokäsittelyssä Vihreän ryhmäpuheenvuoron piti Veera Jussila:

 

 

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut ja muu yleisö.

Olemme taas yhden risteyksen edessä. Kuntien talous on monilta osin heikoilla kantimilla, ja meidän on valittava uusia suuntia. On tehtävä isoja päätöksiä, muutettava toimintatapoja ja etsittävä keinoja uudenlaiseen tekemiseen. Haluamme yhdessä sovittuja uusia käytäntöjä, kokeiluja ja inhimillisiä päätöksiä. Haluamme hyvää arkea ja tulevaisuutta hämeenlinnalaisille. Tarvitsemme lähtökohdaksi Hiilineutraalit tavoitteet, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme ja tulevia päätöksiä. Tämä tulee aloittaa jo nyt.

Tämän vuoden aikana sovittu ja aloitettu Hiilineutraali-ohjelmatyö näkyy iloksemme jo jonkin verran myös talousarviossa. Sitoutumista tavoitteisiin tarvitaan vielä enemmän, kun lautakunnat työstävät toimenpidelistaa tarkemmin. Nyt jo talousarvioon on kuitenkin saatu mahtumaan kierrättämisen tärkeys kalustamisessa, sekä esimerkiksi öljylämmityksen vaihto hiilineutraalimpiin ratkaisuihin. Myös metsähakkuita on hillitty edellisten vuosien tasosta. Töitä hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään kuitenkin vielä vuosia, ja jatkossa työn pitää olla entistä strategisempaa.

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että joukkoliikenteellä menee hyvin. Kiitos siitä. Uutta tekemisen meininkiä on ollut hienoa seurata, ja kiitos kuuluu niin viranhaltijoille, kuin myös kaikille poliittisille ryhmillekin. Erityiskiitos Waltti-korttien uusista myyntipisteistä, opiskelijalipusta sekä bussien ajantasaisesta seurantajärjestelmästä. Käyttäjämäärät ovat nyt hyvässä nousussa, eli yksityisautoilulle löytyy vaihtoehto myös Hämeenlinnassa. Seuraavina tavoitteinamme ovat päiväkoti- ja kouluryhmien maksuttomat matkat keskellä päivää, sekä esimerkiksi tilauslinjojen lisääminen hiljaisempiin ajankohtiin.

Myös kävelyyn ja pyöräilyyn kehittäminen näkyy. Kaupungin työntekijöiden sähköpyörälainat ovat tästä oiva esimerkki, ja näitä uusia tapoja kannustaa liikkumaan kävellen tai pyöräillen tarvitaan myös yhä jatkossa. Turuntien ja Viipurintien kävelijä- ja pyöräilijälaskurit ovat mainio tapa viestiä ja toisaalta seurata lukumäärien kehitystä.  Jalkakäytävät ja pyörätiet kun ovat tärkeimpiä lähiliikuntapaikkojamme. Kävely ja pyöräily edistävät terveyttä, ovat halpoja liikkumismuotoja, sekä ne ovat päästöttömiä ja meluttomia. Kaiken puolin siis fiksuja tapoja liikkua. Odotamme kuitenkin yhä, että kaupunkikeskustan pyörätieratkaisut etenisivät.

 

Nyt päätettävänä oleva talousarvio pitää sisällään uusia ratkaisuja perheiden auttamiseen. Se huomioi perheet jonkin verran sinä kokonaisuutena, niin kuin meidän pitäisi huomioida kaikissa päätöksissämme. Autamme parhaiten lapsia, jos autamme koko perhettä. Kun perheestä yksi sairastuu, on tällöin selvitettävä kuinka voimme auttaa sairastuneen lisäksi koko perhettä. Varhainen tuki ja siihen sijoitetut eurot ovat todellinen tulevaisuusinvestointi. Kun oikean avun saa oikeaan aikaan, pelastamme perheitä inhimilliseltä kärsimykseltä ja säästämme veroeuroja. Nyt seuraammekin tarkasti soten sisällä tapahtuvia muutoksia, ja pyydämme yhä jatkuvampaa tukea perheille.

Perheet tarvitsevat apua myös loma-aikoina. On tärkeää käydä läpi koulujen loma-aikoina tarjottava toiminta siten, että jokaisella perheellä ja lapsella olisi toimintaan kohtuullinen matka ja maksu. Myös kokeilurahoituksena saadut puistoruokailut ja niihin jalkautuva perhetyö on hieno aloitus perheiden auttamiseen.

Vihreä valtuustoryhmämme on systemaattisesti pyytänyt päätöksiin selkeämpää lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointia. Talousvaikutukset ovat usein se ainoa esille tuotu näkökulma. Arviointi tulee tehdä erityisen huolellisesti ennen kuin päätetään palvelujen leikkauksista tai talouden tasapainottamisohjelmasta. On myös syytä muistaa, että tarvitsemme kaupungissamme monipuolisia kouluja ja päiväkoteja, niin pieniä kuin vähän suurempiakin yksiköitä, sekä ennen kaikkea terveitä tiloja.

Kulttuuriin sijoittaminen on myös yksi kiitosta ansaitsevista toimista. Vihreä valtuustoryhmä kannattaa Verkatehtaan alueen kehittämistä. Matkailun kehittäminen on lähtenyt vuosien tauon jälkeen hyvin käyntiin, ja Verkatehtaalle suunniteltu lisäosa tukee hyvin tätä tavoitettamme.

Moni meistä odottaa myös kirjaston uuden remontin valmistumista, ja kaupungin maksuttoman olohuoneen saamista taas käyttöön. Selviämme varmasti kesän kirjastoautojen palveluilla, kun muutto sulkee Wetterin toimipisteen. Uusi kirjasto tarvitsee silti jatkossakin rahaa. Kirjasto tarjoaa hyvän esimerkin hiilineutraalia elämäntapaa tavoittelevalle: kaikkea ei tarvitse omistaa itse vaan tuotteita voi lainata. Itse olen toivonut kirjastoihin esimerkiksi ompelukoneita vaatteiden korjaamista varten ja taistelussa pikamuotia vastaan. Toivottavasti koneita saadaan sinne vielä joku päivä.

 

Uusien muutosten ja esitysten tiimoilta toivomme jälleen oikea aikaista tiedottamista. On tärkeää muistaa asukkaiden rooli ja heidän tarpeensa. Teemme työtä asukkaidemme vuoksi.

Tarvitsemme työntekijöiden, tiimien sekä asukkaiden uusia ja ehkä vähän hullultakin kuulostavia ideoita lisää. Asukkaita ja työntekijöitä tulee päätöksenteossa kuunnella, antaa aikaa kokeilulle ja kannustaa toimimaan rohkeasti. Yhdessä tekeminen, toisten kuunteleminen ja positiivinen ilmapiiri luovat yhdessä Hämeenlinnaan positiivista virettä ja elinvoimaa.

 

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy neuvottelutuloksen ja siten esittää talousarviota 2020 hyväksyttäväksi. Haluamme myös kiittää rakentavasta yhteishengestä neuvotteluissa. Kiitos!