Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE

1.9.2019

HÄVIKKIRUOAN HYÖDYNTÄMINEN RUOKA-APUTOIMINNASSA

Hämeenlinnan seudulla on ruoka-aputoimintaa ja verkostoyhteistyötä hävikkiruuan jakamiseksi sitä tarvitseville. Tätä toimintaa on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen. Hämeenlinnan kaupungilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin, elinvoiman ja resurssiviisauden vahvistajana. Näitä strategisia päämääriä viedään konkreettisesti eteenpäin muun muassa hyvinvointisuunnitelmien sekä Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmien avulla.

Maailmanlaajuisesti ruokaa päätyy roskiin vuosittain 1 300 miljoonaa tonnia eli noin 25—30 prosenttia kaikesta maapallolla tuotetusta ruoasta. Suomessa ruokahävikkiä kertyy vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa. Kotitalouksien osuus ruokahävikistä on 35 %, kaupan alan 18 %, ruokapalveluiden osuus 20 % ja teollisuuden osuus 28 %. Reilu viidennes kulutuksemme aiheuttamista ilmastopäästöistä syntyy ruoan tuotannosta. Jos ruokaa heitetään roskiin, nämä päästöt ovat syntyneet turhaan.

Eri puolilla Suomea on kehitetty ruoka-aputoimintaan paikallisia malleja, jotka edistävät verkostomaista, yhteisöllistä ja monipuolista ruoka-aputoimintaa, joka taas lisää ruoka-avun vastaanottajan ja jakajan toimijuutta ja hyvinvointia. Näistä yksi tunnetuimmista on Vantaalla kehitetty Yhteinen pöytä -toiminta. Vantaalaiseen verkostoon kuuluvat noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 65 vastaanottavaa paikkaa eli ruoka-apua eri tavoin Vantaalla jakavat järjestöt, kaupungin asukastilat ja muut toimipisteet, luterilaiset seurakunnat ja muut kirkot. Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa Vantaan kaupungin yksikkö, hävikkiterminaali, joka luo lisäksi myös työllisyyspolkuja logistiikan, varasto- ja keittiöaloille. Lisäksi on vuosittain paljon tapahtumia, joissa jaetaan hävikkiruokaa. Vantaan kaupungin ja Sitran Hukaton Vantaa -hankkeessa mallinnetaan ja levitetään toimintaa muille paikkakunnille.

Esitämme, että Hämeenlinnan kaupungissa selvitetään mahdollisuudet lähteä kehittämään seudullisesti paikallisen verkoston olemassa olevaa toimintaa, uusia toimintamalleja ja alustoja hävikkiruuan hyödyntämiseksi. Selvityksessä esitetään huomioitavaksi keskitetyn kuljetuksen mahdollisuudet hävikin systemaattiseksi ja turvalliseksi hyödyntämiseksi. Esityksen tavoitteena on toiminta, jossa luodaan uutta toimintakulttuuria ruoka-avun kentälle ja ratkotaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmia.

Hämeenlinnassa 1.9.2019 Vihreä valtuustoryhmä