Kunnallisvaalit 2012

Vihreät reilumman kunnan puolesta

Hämeenlinnan Vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2012 (hyväksytty 23.9.2012).

Avoimuus ja demokratia

 • kuntalaisille demokratiatyöpajoja – kunnan asioista kuten budjetista ja vaikutusmahdollisuuksista kerrotaan säännöllisesti asukkaille
 • enemmän paikallista ja aitoa vaikutus- ja päätösvaltaa lähipalveluista ja lähiympäristöstä päättämiseen
 • päättäjät kuntalaisten tavoitettavissa ja tavattavissa – säännöllisiä keskustelukahviloita ajankohtaisista asioista
 • valtuuston kyselytunnit ja osa lautakuntien kokouksista avoimiksi kuntalaisille, valtuuston kokoukset nettiin
 • kaupunginjohtajan virka määräaikaiseksi – yhden kaupunginjohtajan malli keskusteluun
 • kaupungin ja konsernin johdon palkat ja palkkiot sekä kaupungin osakeyhtiöiden vuosikokoukset julkisiksi mahdollisuuksien mukaan

Palvelut

 • matalan kynnyksen terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa riittävän ajoissa – terveyskioski kirjastoautoon, mielenterveyspalveluita kouluun – sekä palveluiden jatkuvuus ja läheisyys turvattava
 • yhteispalvelupisteitä lisää helpottamaan asukkaiden asiointia, videoneuvottelumahdollisuus käyttöön kaupunginosien välillä
 • kunnan tilat terveitä ja turvallisia
 • kävely ja pyöräily houkuttelevaksi ja turvalliseksi liikkumistavaksi
 • lasten ja nuorten palvelut painopisteeksi:
  • oikea-aikaisen, intensiivisen ja riittäväkestoisen kotiin annettavan perhetyön vahvistaminen
  • koulujen sosiaalisia tukipalveluita (koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, ohjaajat) vahvistettava nyt
  • koulumummot ja -vaarit mukaan koulun arkeen
 • ikäihmisten palveluissa painopiste kotihoivaan ja tukea omaishoitajien jaksamiseen
 • luontoympäristön merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle tunnistetaan ja otetaan huomioon
 • kunta tukee ja kannustaa asukkaiden omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä
 • yhteisöllisen asumisen malleja kehitettävä tukemaan yksinäisiä vanhuksia ja perheitä, joilta läheisverkosto puuttuu
 • sosiaali- ja terveydenhuollon raja-aitoja madallettava ja päätöksenteon demokraattisuutta lisättävä

Talous ja yrittäjyys

 • kaupungin menot ja tulot kestävästi ja vastuullisesti tasapainoon ilman kohtuutonta velkataakkaa
 • suurena maaseutukaupunkina voimme toimia tiennäyttäjänä elinvoimaisen maaseudun kehittämisessä – ympäristöteknologia sekä luonto-, luomu- ja luonnonvarayrittäjyys tarjoavat tulevaisuuden elinkeinoja ja työpaikkoja
 • investointeja painotettava peruspalveluihin
 • hallinto keveämmäksi

Ympäristö

 • kaupunki tunnistaa ympäristön merkityksen elinvoimalle, määrittelee ympäristöpoliittiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti
 • uusista asuinalueista kokonaisvaltaisesti ympäristöystävällisiä ja energiaomavaraisia
 • kyläkaavoitusta kehitettävä paikallislähtöisesti
 • Aulangon siirtolapuutarhasta ekologisen rakentamisen ja vapaa-ajan asumisen mallikohde
 • Kansallista kaupunkipuistoa laajennetaan
 • kaupungin metsäomaisuudesta uusia suojelualueita monimuotoisuuden turvaamiseksi
 • Luontokoulu Ilves takaisin!