Kunnallisvaalit 2008

Lasten ja nuorten aika on nyt!

Hämeenlinnan Vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2008.

I Palveleva Hämeenlinna

Hyvinvoiva koulu

 • Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa! Pienet ryhmäkoot, riittävä kouluterveydenhuolto ja kuraattoripalvelut jokaisen oppijan oikeudeksi.
 • Opettajien jaksamista tuettava mahdollisuudella ajanmukaiseen, riittävään täydennyskoulutukseen.

Terveydenhuollolle uusi suunta

 • Perusterveydenhuolto on terveydenhuollon ydin, johon on lisättävä voimavaroja.
 • Pitkän tähtäyksen säästöjä ennaltaehkäisyllä.
 • Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyspalvelut neuvolaan, kouluun ja terveyskeskuksiin.
 • KHKS:n toimintoja ei tule enää laajentaa vaan on kehitettävä etenkin tulevaisuuden haasteellisimpia alueita eli geriatriaa (vanhukset) ja psykiatriaa.

Yhdessä perheiden kanssa

 • Riittävästi monipuolista päivähoitoa perheiden tarpeiden mukaan.
 • Rakenteilla oleva lasten ja nuorten talo matalan kynnyksen paikaksi, johon moniammatilliset tiimit perheiden tueksi.
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tartuttava määrätietoisesti.
 • Kunnan kotipalveluita käytettävä ennaltaehkäisevässä perhetyössä.

Kaikelle kansalle kulttuuria

 • Kirjastot ja kirjastoautot kaikkien saataville.
 • Myös ilmaista kulttuuritarjontaa.
 • Omaehtoisen yhdistystoiminnan edellytykset turvattava.

II Tulevaisuuden kaupunki

 • Säännölliset asukaskyselyt, myös nuorille suunnatut, päätöksenteon tueksi.
 • Asukasyhdistykset ja aluetoimikunnat asukkaiden äänitorvena.
 • Kaupungin päätöksenteossa salaisia asioita on vähän! Avoimuus on sääntö, ei poikkeus.
 • Maahanmuuttajat osana tulevaisuuttamme.
 • Kuntalaisaloitteille on lisättävä painoarvoa ja niiden käsittelytapaa on parannettava.

III Ilmastovastuu lastemme parhaaksi

 • Kattava joukkoliikenne ja kevyen liikenteen verkosto koko suurkunnan alueelle.
 • Uudet asuntoalueet olemassa oleviin taajamiin.
 • Ympäristötietoa kootusti kaikkien saataville, ekoinfopiste kuntalaisille.