Kunnallisvaalit 2000

Lapsesi äänestää Vihreitä

Hämeenlinnan Vihreiden vaaliteemat 2000

Avoin vuorovaikutus

 • Vihreiden mielestä valmisteltavista asioista tulee tiedottaa riittävästi ja keskustella runsaasti ennen päätöksentekoa.
 • Päätösten valmistelun ja päätöksenteon on oltava lähellä asukkaita.
 • Asukaslähtöisyys ja asukkaiden osallistuminen ovat keskeisiä periaatteita.
 • Avointa ja runsasta vuorovaikutusta tarvitaan asukkaiden, järjestöjen, virkamiesten, luottamushenkilöiden sekä yritysten ja muiden työyhteisöjen kesken.
 • Avoimuus on tärkeää sekä isoissa että pienissä asioissa.
 • Kansalaisyhteiskunnassa kaikkia on kuunneltava ja myös hiljaisempien mielipiteet on otettava huomioon.
 • Avoin ja julkinen toiminnan arviointi on hyvää Hämeenlinna-mallin toteuttamista.
 • Vihreiden luottamushenkilöt toivovat saavansa myös sinun näkökantasi päätettäviin asioihin.

Kestävä kehitys

 • Vihreiden tavoitteena on tehdä Hämeenlinnasta kestävän kehityksen toteuttamisen edelläkulkija, josta muut saavat ottaa mallia.
 • Kestävän kehityksen pitää näkyä ekologisissa, sosiaalisissa ja sivistyksellisissä sekä aluepoliittisissa, taloudellisissa ja työllisyyttä koskevissa asioissa.
 • Vihreiden mielestä kestävän kehityksen pitää näkyä myös vankkana demokraattisuutena.

Mikä on tärkeää

 • Vihreät haluavat tehdä Hämeenlinnasta mallikaupungin käytännönläheisten, tärkeinä pidettyjen arvojen toteuttamisessa. Arvot on asetettava selkeästi tärkeysjärjestykseen.
 • Hämeenlinnan päätöksenteon pohjalla olevat arvot kaipaavat selkeyttämistä.
 • Vihreät ehdokkaat pitävät tärkeinä:
 • lasten ja nuorten kasvun tukemista
 • huolenpitoa vanhuksista ja kaikista heikoista huolehtimista
 • terveydenhoitoa
 • asukkaiden turvallisuutta
 • ympäristöystävällisyyttä ja rakennetusta ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista
 • elinvoimaista yritystoimintaa ja työllisyyttä
 • laadukasta ja taloudellista yhteisten asioiden hoitoa
 • tietoa ja kulttuuria sekä elinikäistä oppimista
 • monipuolisia harrastusmahdollisuuksia
 • kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta.

Näistä ja muista asioista päättäessämme kaipaamme sinun näkemystäsi.