Äänestysohjeet

Vaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20.

Hämeenlinnassa on 14 äänestysaluetta. Äänioikeutettu saa äänestää siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. 

Hämeenlinnan äänestysalueet ja tarkemmat ohjeet löydät tästä.

 

Hämeenlinnan vihreät lähtee kuntavaaleihin kaikkien aikojen suurimmalla ehdokaslistalla!

Löydä tästä oma ehdokkaasi.

73. Tuija Aaltonen (Sit.)

Koulutus: Artenomi (AMK), arkkitehtuurin ylioppilas
Ammatti: Opiskelija, arkkitehti
Ikä: 35

Hämeenlinna on ollut kotikaupunkini 17 vuotta. Minua kiinnostavat erityisesti kaupunkisuunnittelu ja maankäytön asiat. Olen kahden koululaisen äiti ja pian valmis arkkitehti. Haluan edistää reilua ja kannustavaa ilmapiiriä kaupungissamme, ja lisätä hyvinvointia – erityisesti ryhmissä, jotka itse pystyvät asioihin rajallisesti vaikuttamaan.

tuija.aaltonen(at)student.tut.fi

74. Outi Bottas (sit.)

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri
Ammatti: Opettaja
Ikä:
58

Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja toisista välittäminen ovat toimintaani ohjaavia arvoja.Työssäni peruskoulussa, kansanopistossa ja ammattikoulussa olen oivaltanut, että panostus koulutukseen, kulttuuriin ja liikuntaan maksaa itsensä takaisin monella tapaa. Yhdessä meillä on vastuu tulevasta.

outibottas2017(at)gmail.com

75. Jari-Pekka Halttunen

Koulutus: Levyseppä, tarjoilija
Ammatti: Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija
Ikä:
31

Olen 31-vuotias hämeenlinnalainen ja haluan osaltani vaikuttaa kaupungin
kehitykseen. Tärkeää on päiväkotien ja koulutilojen turvallisuus.
Nuorison syrjäytymiseen ja velkaantumiseen on puututtava. Vanhushuolto ei saa mennä raha edellä. Luonnosta on pidettävä huolta ja kaupungin keskustaa eheytettävä.

jari-halttunen(at)saunalahti.fi

Facebook

76. Mirva Harju (sit.)

Koulutus: Filosofian maisteri
Ammatti: Tiedottaja
Ikä:
36

Avoimuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki toimii alustana, jolla asukkaat itse tuottavat tapahtumia. Hämeenlinnaan pitää saada vetovoimaa, tapahtumia ja yllättävyyttä. Kaikki pitää saada mukaan mielekkääseen tekemiseen ja osaksi yhteisöä.

mirva.m.harju(at)gmail.com

Facebook

77. Satu Heinonen

Koulutus:  Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Ammatti: Omaishoitaja
Ikä:
37

Olen kolmen lapsen äiti, jonka sydäntä lähellä ovat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi,
erityisen tuen lapset ja nuoret perheineen sekä heidän palvelunsa. Samoin omaishoitajien etuudet,
maahanmuuttajien oikeudet ja kotouttaminen sekä tasa-arvo ja Hämeenlinnan kauniin luonnon suojeleminen. 

satu.k.heinonen(at)gmail.com

Facebook Twitter   Kotisivut  

78. Teppo Heiskanen

Koulutus: Teologian maisteri / Teologie magister 
Ammatti: Yritysyhteistyöjohtaja / Chef för företagssamarbete
Ikä:
52

Olen uushämäläinen, joka pendelöi töihin Espooseen. Vihreiden sosiaaliliberaali arvopohja on politiikkani ytimessä. Hämeenlinnassa listani kärjessä ovat koulutus ja koulut, pienyrittäjät sekä pyörätiet.

Jag påverkar även inom Finlands svenska gröna och ställer upp som kandidat till Folktinget. 

teppo.heiskanen(at)gmail.com

Facebook Twitter  Kotisivut 

79. Veera Jussila

Koulutus: Artenomi (AMK), Myynnin ammattitutkinto
Ammatti: Markkinointiassistentti, bloggaaja
Ikä:
35

Kahden lapsen äitinä minulle on tärkeää panostaa laadukkaaseen kasvatukseen ja opiskelumahdollisuuksiin, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, tasa-arvoiseen kuntalaisten kohteluun ja joukkoliikenteeseen. Tehdään yhdessä kestävä, tasa-arvoinen ja turvallinen Hämeenlinna!

info(at)mehukekkerit.net

Facebook Twitter  Instagram  Blogi YouTube  

80. Sinikka ”Sinnu” Kankanen

Koulutus: Kouluohjaaja
Ammatti:  Muotoilun opiskelija (HAMK)
Ikä: 37

Asun perheineni Hauhon Eteläisissä, jonka lähimetsissä vaeltelu on lempipuuhaani. Olen vakaumuksellinen ihmisoikeuksien puolustaja. Ihmisille on elämässä tarjottava vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja tilaa olla oma itsensä. Siksi haluan olla turvaamassa kasvatuksen, koulutuksen ja kestävän hyvinvoinnin.

sinnu96911(at)gmail.com

Facebook

81. Marjut Kemiläinen

Koulutus: Filosofian maisteri
Ammatti: Historian ja yhteiskuntaopin lehtori  (eläkkeellä)
Ikä:
63

Puolustan opetusta lähes 30 vuoden perusopetuskokemuksella. Sijoitus ryhmäkokoihin, tukitoimiin, opettajiin ja tiloihin on sijoitus tulevaisuuteen. Lautakunnan jäsenenä korostan ikäihmisten hoivassa asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Arvoni ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys.

m25kemila(at)luukku.com

Facebook

82. Esa Kilpi

Koulutus: Diplomi-insinööri
Ammatti: IT-alan ammatinharjoittaja
Ikä:
56

Kestävä kaupunkisuunnittelu. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen.
Päätöksenteon avoimuus. Tasa-arvo. Kohtuutalous. Paikallistalous.
Energiapolitiikka. Vanhojen metsien, soiden ja vesistöjen suojelu.
Talousmetsien monimuotoisuuden ja virkistysarvojen säilyttäminen.
Lähiruoka.

esa.kilpi(at)pp1.inet.fi

Facebook

83. Esa Kivivuori

Koulutus: Maisema-arkkitehtuurin ylioppilas
Ammatti: Valokuvaaja
Ikä:
63

Olen arkkitehtuuriin keskittynyt valokuvaaja, ihmisen kokoisen ja mittasuhteiltaan inhimillisen asuinympäristön puolestapuhuja. Kulttuurin ystävä ja tekijä, jolle pienikin kulttuuriteko on suuren kanssa samalla viivalla. Ajan käsitettä ”Less is more” – niukin ja vaikein tapa toteuttaa asioita, mutta kestävin niin henkisesti, materiaalisesti kuin visuaalisestikin

esa.kivivuori(at)gmail.com

Facebook Flickr  

84. Jonne Koskimies

Koulutus: Baarimestari, yrittäjän ammattitutkinto
Ammatti: Yrittäjä
Ikä:
35

Sekä politiikassa että yrittäjänä tarvitaan pitkäjänteistä näkemystä ja kykyä rohkeisiin päätöksiin. Pelkästään oman mieltymyksen mukaan ei voi toimia, vaan täytyy uskaltaa ja osata ajatella laajasti yhteistä etua. Pienten käytännön asioiden täytyy toimia, sillä pienistä puroista kasvaa iso joki.

jonne.koskimies(at)gmail.com

85. Juuso Koskimies (sit.)

Koulutus: Datanomi
Ammatti: Media-alan vaikuttaja
Ikä:
26

Ei ole väliä, oletko nuori, keski-ikäinen, vaiko seniori. Olen jokaisen asialla ja haluan tuoda äänesi kuulolle kaupungin valtuustossa. Minulle ihmisarvo on tärkeä ja tärkeintä on sinun mielipiteesi. En koe edustavani puoluetta vaan koen edustavani kansalaisia. Sillä minulle sinun äänesi on aidosti tärkeä ja teen kaikkeni että se huomioidaan myös politiikassa. Olen sitoutumaton.

juuso.kosk(at)hotmail.com

86. Marjaana Kuusivaara (Sit.)

Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, ammatillinen opettaja
Ammatti: Tarkastaja
Ikä:
55

Yhdessä edistämme kaikkien hämeenlinnalaisten hyvinvointia lapsista ikäihmisiin. Rakennetaan niin kantakaupungista kuin maaseudusta viihtyisä, vireä, toimiva, turvallinen ja luonnonläheinen ympäristö. Erityisesti sydäntäni lähellä olevat liikunta- ja kulttuuriharrastukset haluan kaikkien ulottuville.

marjaana.kuusivaara(at)gmail.com

Facebook

87. Timo Laakso

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Ammatti: Eläkeläinen
Ikä:
62

Hämeenlinna on elinvoimainen kaupunki. Yritykset kukoistavat, kulttuuritarjonta on vilkasta ja joukkoliikenne älykästä. Laadukkaat koulut ovat kaupungin ylpeys. Maaseutu ja kaupunki ovat hedelmällisessä vuorovaikutuksessa. Kaikki ovat osallisina kaupunkiyhteisössä. Luonto, ympäristö ja kaupunkilaiset voivat hyvin.

Tätä kohti.

timo.laakso995(at)gmail.com

 

88. Arja Luukkonen

Koulutus: Merkonomi, lähihoitaja
Ammatti: Lähihoitaja
Ikä:
57

 

Työskentelen vanhusten hoidossa ja pidän tärkeänä vanhusten hyvää ja mielekästä arkea: riittävää hoivaa, ruokaa ja huolenpitoa. Maahanmuuttajat ovat voimavara ikääntyvässä Suomessa. Luonto on lähellä sydäntäni, erityisesti metsät ja puistot. Liikuntamahdollisuuksia luonnossa on oltava kaikilla ja uhanalaiset lajit on suojeltava.

arjal38(at)gmail.com

 

89. Jenni Mannila

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Ammatti: Projektipäällikkö, yrittäjä
Ikä: 39

Olen kolmen lapsen äiti, valtion virkamies ja sivutoiminen yrittäjä. Haluan olla rakentamassa Hämeenlinnaa, jossa on hyvä harrastaa, helppo liikkua ja luonto lähellä. Olen huolissani kaupungin rakennusten korjausvelan kasvusta, mutta pidän tärkeänä myös talouden tasapainottamista.

jenni.a.mannila(at)gmail.com

Twitter

90. Merja Moliis (Sit.)

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri
Ammatti: Erityisluokanopettaja
Ikä:
46

Lapset ja liikunta. Luontoliikunta. Moninaisten oppimisympäristöjen luominen ja niiden käytön mahdollistaminen kaikille. Siinä asioita, joita haluaisin edelleen kehittää. Yhdessä saamme aikaan entistä paremman Hämeenlinnan.

mmoliis(at)hotmail.com

91. Kirsi Ojansuu-Kaunisto

Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, teologian ylioppilas
Ammatti: Luokanopettaja
Ikä:
 53

Olen elämää paljon kokenut: äiti, isoäiti, luokanopettaja, emäntä, ex-kansanedustaja ja nyt pappisopintojen loppuvaiheessa. Kaupunginvaltuutettu vuodesta 1993. Haluan edelleen toimia koulutuksen, kulttuurin ja ympäristökysymysten puolesta. Moni on sanonut, että olen rohkea, vaikuttava nainen. Oikeudenmukaisuus on ohjenuorani.

kirsi.ojansuu63(at)gmail.com

Facebook

92. Marja Oksanen

Koulutus:  Laskentamerkonomi
Ammatti: Toimistopäällikkö
Ikä: 
57

Haluan puhua niiden puolesta, joiden ääni ei aina kuulu. Sydämen asiana yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus. Luonto, liikunta ja kulttuuri sekä neljä lastani ja kaksivuotias lapsenlapsi antavat voimavaroja. Työtäni teen vapaan sivistystyön parissa ja olen aiemmin toiminut Janakkalassa kunnanvaltuutettuna.

marja.oksanen(at)kktavastia.fi

93. Rebekka Paakkola

Koulutus: Lähihoitaja
Ammatti: Kiipeilykeskusyrittäjä
Ikä: 38

Perheeseeni kuuluu kolme alakouluikäistä lasta. Toimin yrittäjänä kiipeilykeskuksessa Kantolassa ja lähihoitajana vanhainkodissa. Haluan olla vaikuttamassa lastemme tulevaisuuteen; siihen, onko heillä vastassaan siltoja vai muureja. Myös ikäihmiset ja omaishoitajat tarvitsevat puolestapuhujan.

rebekkapaakkola(at)gmail.com

Facebook Kotisivut

94. Martin Purdy

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Ammatti: Yleiskirurgian ja vatsakirurgian erikoislääkäri
Ikä: 63

Olen kiinnostunut erityisesti terveys- ja sosiaalipolitiikasta sekä kaavoituksesta. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja terveydenhuolto tulee säilyttää. Kansalaisyhteiskunnassa on päätäntävalta demokraattisesti valituilla henkilöillä, jotka ovat myös vastuussa äänestäjille.

purdy.martin(at)gmail.com

Kuntavaaliohjelmamme Mahdollisuuksien Hämeenlinna! löytyy tästä.

95. Sonja Pärnänen

Koulutus: Ylioppilas
Ammatti: Opiskelija
Ikä: 22

Olen 22-vuotias Hämeenlinnassa syntynyt agrologiopiskelija (AMK). Minulle tärkeitä asioita ovat ilmaston- ja luonnonsuojelu, kestävä kehitys ja tasa-arvo. Lähdin mukaan Vihreisiin, koska luonnonläheiset arvot ovat minulle tärkeitä. Haluan olla mukana vaikuttamassa.

ssonja.ppp(at)gmail.com

96. Airi Raitaranta

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri
Ammatti: Ohjaus- ja kehittämistyön asiantuntija
Ikä: 52

Olen kiinnostunut arjesta ja hyvinvoinnista. Arvostan Hämeenlinnan vahvuuksia ja tahdon kehittää niitä. Lupaan kysyä ja ottaa selvää. Elinvoiman kehittämisen lähtökohdaksi asetan ihmisen ja ympäristön. Työtäni olen tehnyt kirkon ja kunnan tehtävissä. Luottamus ja kunnioitus ovat arvojeni ykkösiä.

 airi.raitaranta(at)evl.fi

97. Heikki Rantala

Koulutus: Hallintotieteiden tohtori
Ammatti: Projektipäällikkö
Ikä: 49

Työllisyys, Taide, Tulevaisuus. Aktiivinen työllisyys- ja elinkeinopolitiikka on tehokas keino lisätä hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Hämeenlinna tarvitsee uuden taide- ja kulttuuripolitiikan. Tulevaisuus on ainoa mahdollinen suunta. Tulevaisuus voidaan tehdä – sinne ei tarvitse ajautua.

1heikki.rantala(at)gmail.com

98. Marianna Roine

Koulutus: Sosionomi (YAMK), diakoni
Ammatti: Aluetyön päällikkö
Ikä: 40

Olen tehnyt laaja-alaista aluetyötä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa yli 10 vuotta. Siksi haluan olla mukana kehittämässä kaupunkiamme, erityisesti lasten-ja nuorten peruspalveluita sekä vaikeasti työllistyvien tukimuotoja. Uskon yhteistyöhön ja uusiin mahdollisuuksiin.

marianna.roine76(at)gmail.com

Facebook

99. Merja Saarinen

Koulutus: Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Ammatti: Tutkija ja projektipäällikkö biotalousalalla
Ikä: 49

On kaikkien etu, että ekologinen arki sujuu ja luonto on elinvoimaista. Nykyaikainen kunta on resurssitehokas ja hiilineutraali ja edistää elinkeinojensa kestävyyttä. Luonto, kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvoinnin perustaa. Äitinä tiedän myös, että lasten ja nuorten asiat pitää hoitaa ajallaan.

meiju.saarinen(at)pp.inet.fi

Facebook Kotisivut 

100. Annele Saikkala

Koulutus: Oikeustieteen lisensiaatti
Ammatti: Kääntäjä
Ikä:
51

Olen tuore, onnellinen hämeenlinnalainen. Minulle tärkeitä teemoja ovat yhdenvertaisuus, Hämeenlinnan kauniin ympäristön suojeleminen ja nuorista sukupolvista huolehtiminen mm. varhaiskasvatukseen ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin panostamalla.

asaikkala(at)hotmail.com

101. Andrei Sergejeff

Koulutus: Filosofian maisteri
Ammatti: Tietokirjailija, historioitsija
Ikä:
42

Politiikassa arvot määräävät päämäärät, mutta niihin pääsemiseksi kannattaa käyttää järkeä ja tutkittua tietoa. Olen myös oppinut, että siltoja kannattaa mieluummin rakentaa kuin polttaa. Olen intohimoinen kaupunkikehittäjä. Minun Hämeenlinnani on avoin, suvaitsevainen, vireä ja kehittyvä kaupunki.

andrei.sergejeff(at)vihreat.fi

Facebook Twitter  

102. Päivi Sieppi

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, ammatillinen opettajankoulutus
Ammatti: Ympäristöneuvontapäällikkö
Ikä:
55

Olen perheellinen, kolmen nuoren äiti. Pitkä kokemus kaupunginvaltuutettuna antaa laajan näkökulman kunnan toimintaan. Ympäristön hyvinvointi, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja heikoista huolehtiminen ovat minulle tärkeitä. Pendelöin, pyöräilen ja harrastan hiihtoa.

sieppipaivi(at)gmail.com

 

103. Petteri ”Pietu” Silvola (Sit.)

Koulutus: Steinerkoulun luokanopettaja, teatteriteknikko
Ammatti: Liikuntapaikkojenhoitaja
Ikä: 49

Avoimuus ja rehellisyys kaikessa tekemisessä. Yhdessä luomme hämeenlinnasta vetovoimaisen ja paremman paikan asua. Siihen tarvitaan kaikkien ihmisten panosta. Ei ole järkeä säästää nuorten tulevaisuudesta. Nuoriin pitää panostaa, ei leikata. Järkeä leikkauksiiin ja järkeä toimintaa

petteri.silvola(at)gmail.com

 

104. Mirka Soinikoski

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Ammatti: Anestesialääkäri
Ikä:
41

Päätösten tekoon pitää saada ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Minulle tärkeät teemat: resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeuksien sopimus. Yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia ajoissa, moniammatillinen apu on saatava yhdeltä luukulta.

mirka.soinikoski(at)gmail.com

105. Satu Suonperä (Sit.)

Koulutus: Teologian lisensiaatti, kasvatustieteiden ylioppilas
Ammatti: Pastori
Ikä: 50

Olen kouluikäisestä lähtien toiminut harrastuspiireissä, seurakunnassa ja urheilutoiminnassa. Haluan kehittää kotikaupunkiani. Erityisesti lapset ja nuoret, kasvatus ja koulutus ovat sydämelläni. Haluan olla luomassa turvallista Hämeenlinnaa, joka huomio erilaiset perheet ja tasavertaisuuden. Yhdessä tekemällä onnistumme.

satu.suonpera(at)gmail.com

Facebook Twitter 

106. Tiina Svahn

Koulutus: Lähihoitaja
Ammatti: Lastenhoitaja
Ikä: 
46

Olen kahden teini-ikäisen äiti, joka on asunut Hämeenlinnasta 28 vuotta.
Minulle tärkeitä ovat varsinkin lasten ja nuorten asiat, kuten varhaiskasvatus ja koulutus.
Haluan huolehtia myös ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista.

tiina.svahn(at)dnainternet.net

 

107. Kimmo Tapanainen (sit.)

Koulutus: Musiikin maisteri
Ammatti: Apulaisrehtori
Ikä:
53

Hämeenlinnalaisten lasten ja nuorten parissa pitkään toimineena voin sanoa, että kaupunkimme nuorisossa on paljon potentiaalia. Pienen paikkakunnan vahvuudet täytyy nostaa esille ja tukea niitä. Koulutus on parasta pääomaa, myös ikäihmisille. Hämeenlinnan kulttuuritoimi kaipaa selkeyttämistä.

kimmo.tapanainen(at)gmail.com

108. Liisa Turtiainen (sit.)

Koulutus: Artenomi, ammatillinen opettaja
Ammatti: Ammatillinen opettaja, muotoilun opiskelija
Ikä: 54

Pidän tavallisen kodin arjesta ja askareista ja ihmisiä aktivoivat palvelut ovat minulle tärkeitä. Minua kiinnostavat palveluyrittäjien asiat, maaseudun elinvoimaisuus ja kunnalliset palvelut, kuten matonpesupaikat, puistojumpat ja toimivat ulkoilualueet. Haluan että Hämeenlinnan kulttuurista ja viihtyisyydestä voi olla ylpeä.

lissu.turtiainen(at)elisanet.fi

109. Martti Töttölä

Koulutus: Teatteriohjaaja
Ammatti: Varastomies
Ikä:
59

Kunnallispoliittisessa murroksessa tarvitaan kokeneita, mutta avoimia päättäjiä. Kunnallispolitiikkaa ei tehdä rahasta eikä oman edun tavoittelusta, vaan rakkaudesta kotikaupunkiin.

Hämeenlinnalainen vuodesta 1957

martti.tottola(at)gmail.com

110. Marjaana Varjopuro

Koulutus: Nuorisotyöntekijä, psyko- ja perheterapeutti
Ammatti: Palvelujohtaja, yrittäjä
Ikä:
53

Kahden tytön äitinä ja sosiaalialan yrittäjänä minulle keskeisiä asioita ovat: viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö kaikille, peruspalveluiden vahvistaminen tukemaan lapsiperheiden arkea, hyvät kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, täydennysrakentaminen viheralueet säästäen sekä yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen.

marjaana.varjopuro(at)gmail.com

 

111. Pekka Verho

Koulutus: Tekniikan tohtori
Ammatti: Professori
Ikä:
51

Tarjoan maalaisjärkivihreyttä päätöksentekoon. Lapsiperheet ansaitsevat turvallisen arjen ja laadukkaat lähipalvelut. Puhdasvetinen maaseutu kylineen ja monipuolinen kulttuurielämä ovat elinvoimatekijöitä. Hämeenlinnan tulisi olla edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja kiertotaloudessa.

pekka.verho(at)tut.fi

Facebook

112. Ville Vihriälä

Koulutus: Rakennusinsinööri (AMK)
Ammatti: Kiinteistöalan yrittäjä
Ikä:
44

Pienten lasten isänä haluan terveelliset opetustilat, pienet ryhmäkoot sekä enemmän huomiota erityislapsiin ja perhetyöhön. Harrastajana näen kulttuuripalvelut hyvinvoinnin lähteenä. Kiinteistöalan yrittäjänä pidän tärkeänä kestävää kehitystä kaupungin hankinnoissa, kaavoituksessa ja rakentamisessa.

ville.vihriala(at)gmail.com

Facebook

113. Tiina Viillos

Koulutus: Talous- ja toimistopalvelujen merkonomi
Ammatti: Hoitovapaalla
Ikä:
30

Haluan panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Päivähoidon ryhmäkoot on pidettävä ennallaan ja paikkoja saatava lisää. Ei enää homekouluja eikä päiväkoteja. Harrastusmahdollisuudet kuuluvat kaikille, joten vähävaraisten lasten harrastuksia on tuettava. 

tiina.viillos(at)gmail.com

Facebook Twitter  

 

 

114. Jarkko Voutilainen

Koulutus: Insinööri (AMK), sähköasentaja
Ammatti: Asiantuntija, Liikennesuunnittelija
Ikä: 
48

Kahden harrastavan lapsen isänä haluan turvata lasten ja nuorten mahdollisuudet kehittyä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi kuntalaisiksi. Tärkeää minulle on avoin, tasapuolinen ja syrjimätön tapa toimia. Vihreässä Hämeenlinnassa on hyvä asua ja elää pienokaisesta seniorikansalaiseksi!

jvo(at)live.fi

115. Marjo Väre

Koulutus: Lähihoitaja
Ammatti: Lastenhoitaja, sosionomiopiskelija
Ikä: 40

Lapsiperheiden hyvinvointi on minulle tärkeä asia. Matalan kynnyksen palveluja tulee voida tarjota enemmän. Nämä ennaltaehkäisevät toimet tuovat pitkän aikavälin säästöjä, sillä pienellä avulla on usein suuri merkitys ihmisen jaksamisen kannalta. Sijoitetaan lapsiin.

marjo.vare(at)gmail.com

Facebook

116. Kristiina Yli-Kovero

Koulutus: Toimittaja
Ammatti: Eläkeläinen
Ikä:
61

Muutin Hämeenlinnan keskustaan kesällä 2015. Kaupungin sydän on pidettävä elävänä. Hämeenlinnasta voitaisiin kehittää kaupungin omilla päätöksillä uusiutuvan energian huippukäyttäjä ja -kehittäjä. Näin saataisiin lisää työpaikkoja ja toimeentuloa.

kristiina.ylikovero(at)gmail.com

Kuvat: Raatikuva/Heikki Löflund