Kunnallisvaalit 2004

Ainutlaatuinen Hämeenlinna!

Maailma tehdään lähelläsi

Hämeenlinnan Vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2004

Asukkaiden kaupunki

 • Peruspalvelut on asetettava etusijalle kaupunkia kehitettäessä.
 • Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on toteutettava asukkaita ja luontoa kunnioittaen.
 • Viihtyisä asumiskaupunki ei kaipaa keinotekoisia megahankkeita kuten moottoritien kattamista.
 • Asukasdemokratia: Virkamiesten on sitouduttava aidosti yhteistyöhön kaupungissa toimivien asukkaiden / yhdistysten kanssa.
 • Nuorten tarpeet on otettava huomioon päätöksenteossa.

Kulttuurikaupunki

 • Kaupungin on kehitettävä ja vahvistettava mainettaan puistojen kaupunkina.
 • Monikulttuurisuus: Kulttuurien kohtaamista käytännön tasolla on tuettava ja edistettävä.
 • Suurten ja kalliiden hankkeiden rinnalla on varmistettava monipuoliset liikunnan ja kulttuurin toimintaedellytykset.

Historiallinen kaupunki

 • Hyvä tulevaisuus kasvaa vahvasta historiasta.
 • Historiallista kaupunkikuvaa on suojeltava.
 • Uudis- ja täydennysrakentaminen on sovitettava ympäröivään miljööseen.

Koulukaupunki

 • Hyvät koulut – hyvinvoivat lapset, nuoret ja heidän opettajansa.
 • Koulutettu työvoima houkuttelee yrityksiä.
 • Maksuton, laadukas, palveleva kirjasto – kaupunkilaisten ilo ja hyöty.

Yrittäjyyden ja työn kaupunki

 • Monipuolinen yrittäjyys ja monialaisen ammattiosaamisen turvaaminen on kaupungin vahvuus.
 • Kestävä talous vaatii pohjakseen myös hyvän ympäristön.
 • Viisas ja harkittu kuntatalous on palveluiden perusta.