Uuden valtuuskokauden alussa pidetään perinteisesti ryhmänjohtajien puheet, joissa vedetään yhteen mennyttä kautta ja luodaan katsaust tulevaan. Hämeenlinnan vihreiden ryhmäpuheen piti ryhmänjohtaja Mirka Soinikoski.

Puhe on katsottavissa kaupungin verkkosivuilta kohdasta 3:13

***

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, hyvä kokousyleisö.

Ensimmäistä kertaa valtuustokausi vaihtuu kesäkuussa, kaupungin tilinpäätöksen aikaan. Uusi valtuusto pääseekin seuraavaksi tositoimiin kaupungin uuden budjetin laatimisessa. Päättyneen valtuustokauden aikana on tehty suuri työ organisaation virittämisessä tulevaisuuden sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen ja vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia kaikkia jo tehtyyn kehitystyöhön osallistuneita. Seuraavaan suureen muutokseen on näillä näkymin aikaa vain 1,5 vuotta, joten muutosmyötärintaa pääsemme harjoittelemaan heti alusta alkaen.

Vihreä valtuustoryhmä oli erityisen mielissään siitä, että pyöräilyn edistämiseen on saatu oma määräraha ja että pyöräteitä sekä kävelyteitä parannetaan kaupungissa jo määrätietoisesti. Kuten aiemmissa puheenvuoroissa jo todettiin, me tarvitsemme Hämeenlinnassa enemmän turvallisia kävely- ja pyöräteitä sekä joukkoliikenteen edistämistä, niin keskustassa kuin pitäjissäkin. Resurssiviisas kaupunki huomioi kaikessa päätöksenteossaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, pyrkien niihin kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti.

Kaupunginjohtajat kertoivat tilinpäätöspuheenvuoroissaan kaupungin elinvoiman ja talouden kannalta tärkeimmät haasteet ja riskit – nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä tositoimiin.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja yleisö.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaupungin virkamiehistöä ja valmisteluun osallistuneita hyvästä työstä. Vihreä valtuustoryhmä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

Mirka Soinikoski

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja